Blog

Otwarta głowa

Łatwo zaakceptować nam, że coś jest dobre, lepsze, złe, gorsze. Jednak mamy trudność z zaakceptowaniem, złożoności, że coś może być dobre z elementami złego, złe z domieszką dobrego, nikczemne z jakąś wartością.
Przekładając to na kontakty międzyludzkie pewnym ograniczeniem

Jak działa komunikacja oparta na potrzebach? Case study

Początek szkolenia dotyczącego komunikacji z trudnym klientem dla pracowników jednej z państwowych instytucji finansowych. Na sali jest już prawie komplet uczestników, w pierwszym rzędzie siada Pani, kilka lat

Trener kompetencji miękkich Stanisław Zawacki szkolenia

Jak nasze oczekiwania wpływają na innych? O samospełniających się proroctwach

Twoje oczekiwania wpływają na Twój sposób myślenia. Myśli natomiast są ściśle powiązane z działaniem. To, co myślisz o świecie, o sobie, o innych ma bezpośredni wpływ na Twoje zachowanie.

Motywacja vs. Przymus

Różnica pomiędzy przymusem a motywowaniem polega na tym, że motywując tworzy się warunki, w których działanie jest realizowane w oparciu zasady dobrowolności, autonomicznego wyboru

Motywacyjne znaczenie krytyki i pochwały

JAK OPTYMALNIE MOTYWOWAĆ DO DZIAŁANIA I ROZWOJU? Jednym z przejawów niskiej edukacji psychologicznej w poprzednich latach był powszechnie stosowany model wychowania

Słów kilka o krytyce

W artykule „O sile docenienia” napisałem, jak ważnym elementem w kontaktach międzyludzkich jest pozytywne zauważenie drugiej osoby. W życiu jednak, mimo największych chęci

O sile docenienia

W naszym społeczeństwie zazwyczaj jest tak, że zauważamy te elementy czyjegoś zachowania, które nie odpowiadają naszym oczekiwaniom. Jeżeli jednak ktoś zachowuje się po naszej myśli, to uznajemy

O ukrytym motorze ludzkiej natury

O kontaktach interpersonalnych i zjednywaniu sobie innych napisano wiele. W tym wpisie spróbuję zwrócić Twoją uwagę na jedną istotną kwestię dotyczącą zachowań międzyludzkich. Jest to zjawisko,

Przewodzenie emocji

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego w kontakcie z drugim człowiekiem odczuwasz emocje zbliżone do rozmówcy? Co sprawia, że gdy spotykasz daną osobę, Twoje odczucia zmieniają się?